Loài động vật nào khỏe nhất thế giới?

Câu hỏi: Loài động vật nào khỏe nhất thế giới?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi trong các loài động vật trên cạn, loài nào khỏe nhất thế giới? (Nguyen Thi Thu Lan)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé