Loài động vật nào xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất?

Câu hỏi: Loài động vật nào xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi loài động vật nào xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất? (Trần Đại Sơn)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé