Loài vật nào có khả năng nhìn màu sắc giống người?

Câu hỏi: Loài vật nào có khả năng nhìn màu sắc giống người?

Nội dung câu hỏi:
Mắt người có thể nhìn được nhiều màu sắc, xin hỏi có loài động vật nào giống thế không? (Đặng Tuấn Anh)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé