Loài vật nào thông minh nhất?

Câu hỏi: Loài vật nào thông minh nhất?

Nội dung câu hỏi:
Chó, lợn, quạ, cá heo, khỉ thường được coi là những động vật thông minh. Xin hỏi trong số các loài vật con nào thông minh nhất? (Huy Tú)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé