Lớp học miễn phí

Tên ý tưởng: Lớp học miễn phí ( YTK-120133 )

Nội dung:

Tăng cường hiểu biết cho thanh thiếu niên

Lớp học tổ chức hàng tuần do các thanh niên trong cơ quan. Chủ đề đa dạng phù hợp với thanh niên như dạy tiếng anh, dạy tin học, dạy chuyên mônTác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé