Mã USSD là gì? Khái niệm, định nghĩa


#1

USSD (Unstructured Supplementary Service Data)

Hầu hết mọi người đều không biết về USSD. Trong lĩnh vực viễn thông, USSD là giao thức được sử dụng trong các điện thoại di động nền tảng GSM để giao tiếp với các PC của các nhà cung cấp dịch vụ. USSD là viết tắt của từ Unstructured Supplementary Service Data, được sử dụng trong việc duyệt WAP, các dịch vụ gọi hàm độc lập, kiểm tra tài khoản, các dịch vụ liên quan tới thực đơn.

Đây là dạng tin nhắn tương tự với SMS bao gồm 182 ký tự chữ và số. Nhưng USSD có tính đáp ứng tốt hơn SMS. Bạn có thể hiểu USSD là một dạng tin nhắn nháy lên, sẽ tự động biến mất sau 20 giây, thay vì việc lưu vào máy như SMS. Do vậy, việc phản hồi chỉ có tác dụng trong phạm vi thời gian cho phép này. Bạn có thể truy cập vào các ứng dụng tức thời như Facebook, Twitter, LinkedIn, … Các USSD này có thể được đẩy tới máy di động thông qua USSD Gateway.

USSD Gateway được hiểu như một công tắc điện điều khiển vài giao thức hoặc tín hiệu truyền thông khác nhau và định tuyến dựa vào một số tham số. Nó định tuyến tin nhắn USSD từ nhà mạng tới máy di động của người dùng và ngược lại. Để sử dụng USSD Gateway, bạn phải biết được phiên làm việc đang diễn ra, nó cũng định vị được vị trí của trạm phát sóng di động hiện tại. Chức năng của USSD cũng hoạt động tốt trên các mạng chuyển vùng và các tin nhắn sẽ được định tuyến ngược lại về nơi đăng ký. Nó làm việc ở 2 chế độ kéo và đẩy (pull & push).

Theo Ats


#2

USSD là gì?
Mã USSD là kênh tương tác hai chiều theo thời gian thực, gần giống như SMS và bị giới hạn 182 kí tự. Thay vì truyền tải thông tin giữa người dùng thì USSD giúp nhà mạng và người dùng giao tiếp với nhau, từ đó có thể sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng như nạp tiền điện thoại (*100#), kiểm tra tài khoản (*101#) và nhiều lệnh khác nữa tùy theo nhà mạng.

Mã USSD thông dụng của nhà mạng
*101#: kiểm tra thông tin tài khoản
*100#: nạp tiền điện thoại
*098#: đăng ký dịch vụ giá trị gia tăng Viettel.