Malamute Finance (MALLY) token - Kèo x10

Mình vừa vào con này. nên share cho anh em lên thuyền . Giá như hình


Link xem và theo dõi: DEXTools.io

Con này mới lên web : https://www.coingecko.com/vi/ty_gia/malamute-finance

Website: https://www.malamute.finance/

Contract: 0xa3e7833775a9cc022db2c72eb900378f90ce89b4