Mô hình seo : Direct Link, Pyramid Link, Wheel Link

Chiều em có chia sẻ cái mô hình của em làm nhưng nhiều anh chị inbox hỏi vì chưa hiểu vấn đề em muốn nói. Cái em muốn nói là mỗi mô hình khác nhau sẽ cho cái điểm số sức mạnh khác nhau cho trang muốn SEO chứ không phải em muốn anh chị áp dụng cái mô hình của em cho tất cả dự án.

Ở đây em sẽ phân tích cho anh chị 3 mô hình chính căn bản nhất là : Direct Link, Pyramid Link, Wheel Link ở từng ảnh để nhận ra điểm mạnh điểm yếu của từng mô hình từ đó build ra 1 cái mô hình chung kết hợp nhiều mô hình cùng 1 lúc hoặc chỉ sử dụng 1 mô hình cho toàn trang lớn mà phù hợp nhất với cái dự án của anh chị. Vì bản thân mỗi dự án nó khác nhau ạ

Điểm số sức mạnh nó không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ thằng này qua thằng khác ( nên nó đúng cho cả đi link onpage và offpage) . Nếu điểm số sức mạnh của trang là 100 điểm thì sẽ tùy những dự án mà anh chị muốn chia điểm ưu tiên onpage cho từng cái trang như thế nào từ đó lên cái mô hình phù hợp. Điểm số của một ví trí này trong mô hình tăng lên thì đồng nghĩa với việc một vài vị trí khác sẽ mất điểm đi.

Những điểm số này em tính trên thuật toán PageRank cho anh chị hiểu tham khảo mô hình nào thì nó mạnh ở vị trí nào.
P/s : Slide em lấy bên SEO Cộng Hưởng


Điểm số sức mạnh nó không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ thằng này qua thằng khác ( nên nó đúng cho cả đi link onpage và offpage) . Nếu điểm số sức mạnh của trang là 100 điểm thì sẽ tùy những dự án mà anh chị muốn chia điểm ưu tiên onpage cho từng cái trang như thế nào từ đó lên cái mô hình phù hợp. Điểm số của một ví trí này trong mô hình tăng lên thì đồng nghĩa với việc một vài vị trí khác sẽ mất điểm đi.

image
Direct Link Building là mô hình tốt nhất cho cái site A . Không có một cái mô hình nào mang điểm số tốt hơn cho Site A như Direct Link Building

image
Mô hình này thì vẫn mang giá trị tốt nhất cho Site A nhưng điểm số vẫn thua cách Direct Link là chắc chắn vì nó tăng sức mạnh của thằng B và F nên nó sẽ giảm thằng A.

Lực nó không tự sinh ra và mất đi ạ. Và anh chị có thể hiểu mỗi thằng B và F trong này là một cái danh mục. Nó sẽ phân cấp sức mạnh từ Trang Chính > Danh Mục > Bài Viết

image
Wheel Link là mô hình cân bằng lực ( em hay gọi là mô hình ngôi sao ). Đương nhiên Site A vẫn có điểm số tốt nhất nhưng điểm số này không thể bằng cái mô hình Direct Link được tuy nhiên điểm số của mỗi trang con lại được cải thiện. Và cái mô hình này nó điều hường người dùng đến các bài liên quan tốt hơn nên em thấy nó phù hợp với build link onpage của bài viết nội bộ

image
X link building là tên gọi cái mô hình anh chị xây dựng cho dự án của mình.