Mở lớp kỹ năng thuyết trình

Tên ý tưởng: Mở lớp kỹ năng thuyết trình ( YTK-120127 )

Nội dung:

GIúp nhân viên công ty tăng khả năng thuyết trình của bản thân


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé