Mở quán ăn vặt, trà sữa

Tên ý tưởng: Mở quán ăn vặt, trà sữa

Nội dung:

Bạn trẻ lý thị ngọc dung nêu ý tưởng thực hiện quán ăn vặt, trà sữa phục vụ cho nhu cầu bạn trẻ tại xã.


Tác giả: Lý thị ngọc dung
Địa chỉ: Đoàn cơ sở Xã Phước Vinh - Ninh Thuận
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình. Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé