Mọi người ơi cho e hỏi cây này là cây gì và có tác dụng gì ah?

Góc nhờ vả ạh
mọi người ơi cho e hỏi cây này là cây gì và có tác dụng gì ah ?
e chỉ biết ngày ông nội còn sống ông hay bẻ về để xỉa răng thôi ah .chứ e ko biết tên cây là gì ? e tìm cây này nhưng ko thấy có .
Ai biết chỉ dùm e với ah .