Nấm phát quang có ăn được không?

Câu hỏi: Nấm phát quang có ăn được không?

Nội dung câu hỏi:
Trong vườn nhà tôi mọc lên những cây nấm màu trắng trông như nấm bình thường nhưng ban đêm thì phát quang. Xin hỏi nấm này có ăn được không? (Hoàng Anh)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé