Nâng cao chất lượng dịch vụ với kiểm thử dịch vụ

Tên ý tưởng: Nâng cao chất lượng dịch vụ với kiểm thử dịch vụ ( YTK-120120 )

Nội dung:

- Giảm thiểu khiếu nại về chất lượng dịch vụ" 

“- Thiết kế plan testcase.

- Xây dựng template testcase.

- Chủ trì kiểm thử các dịch vụ (48 dịch vụ) trước và sau khi cắt chuyển lên hệ thống Vascloud.

- Thực hiện kiểm thử và nghiệm thu các dịch vụ mới triển khai

- Thực hiện kiểm thử các tính năng sau khi nâng cấp, tối ưu dịch vụ hiện có”Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé