Nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng

Tên ý tưởng: Nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng ( KD-120157 )

Nội dung:

Thành lập các Câu lạc bộ phục vụ dịch vụ du lịch cộng đồng tại nơi cư trú


Tác giả: chitam081987
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé