Nâng cao chất lượng quản lý đoàn viên

Tên ý tưởng: Nâng cao chất lượng quản lý đoàn viên ( CLCBCNVC-120156 )

Nội dung:

Quản lý đoàn viên bằng phần mềm điện tử


Tác giả: chitam081987
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé