Năng suất trao đổi chất của lá nhiều hay ít?

Câu hỏi: Năng suất trao đổi chất của lá nhiều hay ít?

Nội dung câu hỏi:
Tôi chưa thấy nghiên cứu nào về năng suất quang hợp của lá cây, ví dụ bao nhiêu lít oxy/m2 bề mặt lá/ngày. Xin hỏi năng suất hấp thụ oxy và thải CO2 vào ban đêm của cây như thế nào? Đối với loại cây quang hợp ngược (thải oxy ban đêm, thải CO2 ban ngày), chúng tạo ra nhiều oxy hay CO2 hơn? (Thế Hoàng)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé