Nên hay ko nên dùng search-console và analytics của anh gồ?

Nên hay ko nên ?

  • Để SEO 1 website content 100% theo các bạn có nên dùng : search-console và analytics của anh gồ ko ?
  • Để SEO 1 website auto content thì nên hay ko nên dùng search-console và analytics của anh gồ ?

Trước đây mình có làm 1 số site cho khách hàng ko dùng đến cái này vẫn view nhiều và top 1 số key.