Ngày thứ hai sáng tạo

Tên ý tưởng: Ngày thứ hai sáng tạo ( YTK-120036 )

Nội dung:

Mục đích : Để có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo cho công việc, môi trường làm việc ,… Của CBCNV

Ý tưởng : Khuyến khích mỗi CBCNV có 1 ý tưởng sáng tạo vào thứ hai đầu tuần mỗi tháng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện môi trường làm việc,..Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé