Nghiên cứu phát triển sản phẩm Android Set top box

Tên ý tưởng: Nghiên cứu phát triển sản phẩm Android Set top box ( DT-120079 )

Nội dung:

Làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm Made in Việt Nam, cung cấp dịch vụ truyền hình MyTV, tiện ích văn phòng phục vụ cho công việc, và giải trí đối với nhiều đối tượng người dùng. Sản phẩm có khả năng áp dụng và phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau từ trẻ em, người, người trẻ, và người già. Là thiết bị sử dụng khi có kết nối internet tại gia đình.


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé