Nhịp sinh học của con người có mấy giờ?

Câu hỏi: Nhịp sinh học của con người có mấy giờ?

Nội dung câu hỏi:
Trong tự nhiên một số cây như cây hoa bốn giờ thì nở lúc 4h và một số động vật như gà có nhịp sinh học xác định. Vậy con người chúng ta có nhịp sinh học không? Nếu có thì nhịp sinh học chính xác là bao nhiêu giờ? Và chúng ta có thể thay đổi nhịp sinh học đó được không? Bằng cách nào? (Trần Long)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé