Nhũ đá trong hang động tạo nên nhờ sinh vật tảo?

Câu hỏi: Nhũ đá trong hang động tạo nên nhờ sinh vật tảo?

Nội dung câu hỏi:
Theo học thuyết kiến tạo sinh vật, tảo là loài xuất hiện sớm nhất trên Trái Đất, vậy nó liên quan gì tới hình thành hang động, hay các nhũ đá? (Đạt)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé