Những động vật nào có dạ lá sách giống bò?

Câu hỏi: Những động vật nào có dạ lá sách giống bò?

Nội dung câu hỏi:
Ở dạ dày bò có một ngăn là dạ lá sách. Bộ phận này thường có ở những loài động vật nào? Chúng quan trọng ra sao? (Linh)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé