Những động vật nào máu có màu xanh?

Câu hỏi: Những động vật nào máu có màu xanh?

Nội dung câu hỏi:
Sam biển là một trong những loài có máu màu xanh. Còn những loài nào máu có màu giống sam biển? (Ngũ)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé