Phần mềm lấy DLL file từ Oracle

Tên ý tưởng: Phần mềm lấy DLL file từ Oracle

Nội dung:

Vấn đề đặt ra: Trong quá trình làm việc với oracle database. Sau khi edit, create các thủ tục, hàm trên oracle với số lượng lớn nhiều thủ tục và hàm. Người dùng có nhu cầu lấy ra các file dll của các hàm hoặc thủ tục đã sửa để chạy trên data base khác hoặc để lưu lại. Với việc thao tác bằng tay lấy từ file dll của từng hàm và thủ tục sẽ rất mất thời gian và khi xử lý với số lượng lớn có thể xảy ra sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng tới tiến độ công việc.

Ý tưởng: Viết phần mềm lấy ra các file dll tự động giúp giảm thiểu thời gian lấy dll với số lượng lớn và tránh các sai sót khi xử lý bằng tay.

Thực Hiện: Viết phần mềm có thể nhập các tham số để kết nối với database cần để lấy file dll. Với đầu vào là danh sách các thủ tục và hàm cần lấy file dll. Dựa và command của oracle cung cấp lấy ra cú pháp của các câu lệnh và xuất ra các file sql tương ứng.Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé