Phần mềm quản lý khách hàng

Tên ý tưởng: Phần mềm quản lý khách hàng ( CNTT-120100 )

Nội dung:

“- Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng của công ty.

- Có thể back up dữ liệu phục vụ cho chiến dịch chăm sóc và phát triển khách hàng của đơn vị.

"- Nghiên cứu thực tiễn hoạt động quản lý khách hàng tại công ty

- Tiến hành xây dựng đề cương cho phần mềm

- Xây dựng phần mềm dựa trên thông tin và đề cương xây dựng"Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé