Phương pháp chiết cành ổi

Câu hỏi: Phương pháp chiết cành ổi

Nội dung câu hỏi:
Tôi rất muốn biết cách chiết cành từ cây ăn trái, đặc biệt là cây ổi và táo tàu. Mong mọi người chỉ dẫn, cảm ơn nhiều.


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé