Quả này có ăn được không?

Câu hỏi: Quả này có ăn được không?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi đây là cây gì và quả của nó có ăn được không? (Lại Thế Mẫn, laitheman7321@gmail.com)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé