Quán café chó, mèo

Tên ý tưởng: Quán café chó, mèo ( KD-120149 )

Nội dung:

Mở các quán café kết hợp chăm sóc chó, mèo, vừa là nơi thư giãn giải trí vừa là nuôi dưỡng, bảo vệ vật nuôi.Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé