Quản lý tài sản của Công ty ứng dụng mã số mã vạch

Tên ý tưởng: Quản lý tài sản của Công ty ứng dụng mã số mã vạch ( HDHNHC-120067 )

Nội dung:

1. Hiện trạng: Hiện tại, việc quản lý Tài sản của Công ty được quản lý trên Phần mềm Quản lý tài sản (đối với tài sản trên tuyến) và kết hợp làm thủ công, theo dõi trên excel (đối với toàn bộ tài sản trong Công ty). Tuy nhiên, về lâu dài số lượng tài sản của Trung tâm nhiều lên, nằm rải rác, điều chuyển vị trí lên tục, gây ra sự khó khăn trong quản lý, kiểm kê thực tế.

2. Nội dung của ý tưởng: Triển khai việc quản lý Tài sản bằng mã số mã vạch (mỗi tài sản dán 1 tem mã vạch khác nhau) trên phần mềm quản lý tài sản, khi kiểm kê sử dụng máy Quét mã vạch để có thể kịp thời tra cứu thông tin của tài sản.

3. Khả năng áp dụng: Toàn bộ Tài sản của Công ty 

 4. Hiệu  quả dự kiến thu được khi áp dụng:  Công tác Quản lý tài sản được hiệu quả, tra cứu thông tin nhanh chính xác khi kiểm kê thực tế Tác giả: Võ Minh Khoa
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Điện lực - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé