Quảng cáo trên quần áo

Tên ý tưởng: Quảng cáo trên quần áo ( KD-120085 )

Nội dung:

Sử dụng quần áo làm nơi quảng cáo bằng cách dán các sticker hoặc dùng mực in loại có thể giặt được để đăng quảng cáoTác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé