Quảng cáo USSD là gì?


#1

Mã USSD là kênh tương tác hai chiều theo thời gian thực, gần giống như SMS và bị giới hạn 182 kí tự. Thay vì truyền tải thông tin giữa người dùng thì USSD giúp nhà mạng và người dùng giao tiếp với nhau, từ đó có thể sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng như nạp tiền điện thoại (*100#), kiểm tra tài khoản (*101#) và nhiều lệnh khác nữa tùy theo nhà mạng.

Là quảng cáo hiện thị thông tin trên ĐT với 2 loại

  1. Chỉ hiện thị và đóng đi là mất - không lưu trên máy
  2. Tương tác bằng việc soạn nội dung trả lời