Shibaken Finance (SHIBAKEN) Token - Kèo x10

Mình vừa vào con này giá như hình dưới


Link Theo dõi: DEXTools.io

Website: https://www.shibaken.io/

List : https://www.coingecko.com/vi/ty_gia/shibaken-finance

Contract: 0xa4cf2afd3b165975afffbf7e487cdd40c894ab6b