Sinh vật nào sống trường sinh bất tử?

Câu hỏi: Sinh vật nào sống trường sinh bất tử?

Nội dung câu hỏi:
Con người cũng như các loài động vật đều già và chết đi, nhưng có sinh vật nào trong tự nhiên có thể đi ngược lại quy luật của thời gian và sống trường sinh bất tử không? (Khang An)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé