Soi cầu ngày 15/12/2017


#1

Đầu khả năng : 1,0,3,5,9,4
ĐÍt : 6,4,1,8

Mình sẽ loại dẫn từng trường hợp

Khả năng đít 4 cao nhất

đẹp : 54,94,14,64

kết hợp với đầu khả năng

nên chọn 54,94,14