Soi cầu ngày 16/12/2017


#1

Theo như cầu cắt 1 con giải trước lấy đầu làm đuôi

35272
21487
17168

Khả năng về đuôi 6 cao
Tham khảo thêm đuôi 1,4

Bắt đầu : 8,3,7,6,4,9

Bắt bạch thủ khả năng cao : 36,46


#2

cầu tuần mình bắt đầu 2
Khả năng 21 24 29
Them kết qua đít 1 và 4 thì cao
đẹp 24