"song ngữ" cùng con!


#1

Trong quá trình chia sẻ và trao đổi, caheo nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề "thế nào là song ngữ". Gần đây bạn Jolene có chia sẻ một trang web rất hữu ích của ĐH Alberta (Canada) tóm tắt về các loại hình giảng dạy ngôn ngữ mà mình thấy rất rõ ràng, dễ hiểu: http://www2.education.ualberta.ca/st...slcontext.html

Cách phân loại đơn giản như sau: 1) Học hoàn toàn bằng ngôn ngữ mục tiêu (cụ thể là tiếng Anh đối với học sinh Việt Nam) với thời lượng 45
phút - 1 tiếng mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần thì gọi là Foreign Language, tức học tiếng Anh như tiếng nước ngoài.

2) Học sinh luôn luôn được sống trong môi trường sử dụng tiếng Anh cả trong và ngoài lớp học, gọi là Second Language, tức học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2. Việt Nam không rơi vào trường hợp này. Chỉ có những nước như Singapore, Ấn Độ, Philippines... người dân nói các tiếng mẹ đẻ khác nhau (ví dụ ở Sing là Chinese, Malayu, Hindu...) nhưng dùng tiếng Ạnh làm ngôn ngữ trung gian (lingua franca) để giao tiếp chung trong cả trường học lẫn nơi làm việc, ngoài đời sống... thì tiếng Anh ở đây mới được hiểu là Second Language.

3) Học sinh được học hoàn toàn bằng tiếng Anh với thời lượng 2,5 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần mới được gọi là học song ngữ, Bilingual Language. (Thời gian còn lại, khoảng 2,5 giờ mỗi ngày được hiểu là dành cho việc học bằng tiếng Việt). Những trường nửa ngày học bằng tiếng Việt, nửa ngày học bằng tiếng Anh có thể gọi là trường song ngữ. Tuy nhiên, một học giả của ĐH Cambridge cho rằng nếu chỉ học tiếng Anh như là một ngôn ngữ thì đó vẫn là foreign language class. Chỉ khi nào học các môn khoa học bằng tiếng Anh (mô hình CLIL - Content and Language Intergrated Learning) thì mới gọi là song ngữ.

4) Học sinh được học hoàn toàn bằng tiếng Anh với thời lượng chiếm đến 80-100% tổng thời gian học tại trường, 5 ngày mỗi tuần thì gọi là mô hình Immersion Language (chìm ngập trong không gian tiếng Anh). Trường hợp này tương ứng với các trường ta quen gọi là 100% quốc tế kiểu như BIS, ISHCMC, SSIS, ABCIS, RISS, AuIS, ACG, TAS, ISSP, AmIS, CIS...

Mình bổ sung thêm là còn có mô hình Dual Language, cùng một môn học nhưng vừa dạy bằng tiếng Việt, vừa dạy bằng tiếng Anh. Hình thức này tương ứng với việc dùng tiếng Việt để dạy tiếng Anh, hoặc một số trường chuyên của HCM cho phép giáo viên khoa học giỏi tiếng Anh dạy cho học sinh một số chương, phần các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh... bằng tiếng Anh.

Như vậy, ở Việt Nam chỉ có mô hình Foreign Language (phổ biến), Bilingual Language (ít hơn), và Immersion Language (các trường 100% quốc tế).

Tuy nhiên, với những phụ huynh có con đang học dạng Foreign Language, lời khuyên của mình là bạn hoàn toàn có thể tạo ra môi trường Second Language ngay trong nhà mình để hỗ trợ con học và sử dụng tốt tiếng Anh bằng cách định ra một số giờ trong ngày hoặc một số ngày trong tuần nhất định, các thành viên trong gia đình chỉ sử dụng tiếng Anh để sinh hoạt (kiểu như Sing, Ấn vậy). Đấy là cách thức đưa tiếng Anh từ trường học của con vào cuộc sống một cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất trong điều kiện ở Việt Nam không có không gian sinh hoạt bằng tiếng Anh ngoài xã hội. Tất nhiên, để làm được điều này, bạn phải biết tiếng Anh ở mức độ giao tiếp được.