Strapi là gì ? Các chức năng của nó ra sao

Chào bạn ! strapi nghe cái tên là biết ngay nó liên quan đên API. Liệu nó sẽ hoạt động ra sao. Mời bạn xem video sau nhé:

Sau khi xem xong bạn có thể biết được đây là ứng dụng tạo API tuyệt vời về lấy nội dung

Ứng dụng này hỗ trợ bạn quản lý nội dung cho website của bạn. quản lý thành viên quản lý nội dung,…

Chi tiết tại : https://strapi.io