Sử dụng chung hạ tầng cơ sở

Tên ý tưởng: Sử dụng chung hạ tầng cơ sở ( VT-120104 )

Nội dung:

Các doanh nghiệp viễn thông cần đầu tư lượng lớn nguồn lực tài chính để xây dựng hạ tầng về trạm, cột phát sóng, cáp quang… nên có cơ chế đầu tư chung, sử dụng chung để tối ưu hóa việc sử dụng chung hạ tầng giúp tất cả các nhà mạng tiết kiệm chi phí, đầu tư và sử dụng hiệu quả.Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé