Tại sao ban đêm mắt động vật sáng xanh khi chiếu đèn?

Câu hỏi: Tại sao ban đêm mắt động vật sáng xanh khi chiếu đèn?

Nội dung câu hỏi:
Về đêm khi ánh đèn lia chiếu vào mắt chó sói, mèo hay cá sấu… sẽ có luồng ánh sáng xanh phản chiếu lại. Tại sao lại có hiện tượng này? (Thắm)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé