Tại sao bọt biển lại được xem là động vật?

Câu hỏi: Tại sao bọt biển lại được xem là động vật?

Nội dung câu hỏi:
Tôi có đọc tài liệu nói rằng bọt biển là loài động vật bậc thấp, xin hỏi đời sống của chúng thực chất như thế nào? (Vỹ)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé