Tại sao bụi bám lại được ở các vật chuyển động mà không bị bay đi?

Câu hỏi: Tại sao bụi bám lại được ở các vật chuyển động mà không bị bay đi?

Nội dung câu hỏi:
Tại sao bụi bám vào các vật chuyển động như bánh xe, cánh quạt và các vật chuyển động khác mà không bị bay đi? (Huynh Tran)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé