Tại sao cây gỗ có màu khác nhau?

Câu hỏi: Tại sao cây gỗ có màu khác nhau?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi tại sao cây thân gỗ thường có nhiều màu khác nhau như màu be sáng, nâu vàng hay nâu gụ? (Tuấn Minh)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé