Tại sao cây lan ý nguy hiểm cho chó, mèo?

Câu hỏi: Tại sao cây lan ý nguy hiểm cho chó, mèo?

Nội dung câu hỏi:
Cây lan ý trồng trong nhà có thể lọc không khí vì hấp thụ benzene, formaldehyde, trichloroethylene… thế nhưng lại nguy hiểm cho chó mèo, vì sao?(Nguyễn)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé