Tại sao cây trầu không chết khi hái lá vào ban đêm?

Câu hỏi: Tại sao cây trầu không chết khi hái lá vào ban đêm?

Nội dung câu hỏi:
Nhà tôi có giàn trầu không rất tốt, có lần đêm khuya hàng xóm sang xin lá. Một thời gian giàn trầu lụi dần. Vì sao? (Tuyết)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé