Tại sao cây trinh nữ khép lại khi có ngoại vật tác động?

Câu hỏi: Tại sao cây trinh nữ khép lại khi có ngoại vật tác động?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi tại sao cây trinh nữ, hay còn gọi là cây mắc cỡ, khép lại khi có ngoại vật tác động? (Trương Khánh Ngân)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé