Tại sao chó phản chủ sau nhiều năm trung thành?

Câu hỏi: Tại sao chó phản chủ sau nhiều năm trung thành?

Nội dung câu hỏi:
Chó là động vật thông minh và trung thành nhưng nhiều trường hợp tấn công hung hãn đã xảy ra. Vì chúng tức giận điều gì hay bị bệnh? (Tùng)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé