Tại sao chúng ta không thể ngủ khi mở mắt?

Câu hỏi: Tại sao chúng ta không thể ngủ khi mở mắt?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi tại sao khi ngủ, chúng ta phải nhắm cả hai mắt mà không thể ngủ trong trạng thái mở mắt như nhiều loài động vật?


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé