Tại sao động vật có vú thay đổi nhịp sinh học đêm trăng tròn?

Câu hỏi: Tại sao động vật có vú thay đổi nhịp sinh học đêm trăng tròn?

Nội dung câu hỏi:
Các thí nghiệm với động vật có vú ghi nhận sự thay đổi nồng độ melatonin, hormone những đêm trăng tròn. Vì sao vậy? (Bảo).


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé