Tại sao động vật làm xiếc lại tấn công người huấn luyện?

Câu hỏi: Tại sao động vật làm xiếc lại tấn công người huấn luyện?

Nội dung câu hỏi:
Đã có nhiều vụ tai nạn cá sấu, gấu, hổ… tấn công người huấn luyện. Điều gì khiến chúng phản ứng như vậy sau khi thuần phục? (Dự)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé