Tại sao hội chứng hai đầu không xảy ra ở côn trùng?

Câu hỏi: Tại sao hội chứng hai đầu không xảy ra ở côn trùng?

Nội dung câu hỏi:
Tôi thấy động vật có vú, bò sát có thể mọc hai đầu trên một thân. Tại sao hiện tượng này chưa được ghi nhận ở côn trùng? (Minh Vũ)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé